SZOLGÁLTATÁSAINK

ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY

Az energetikai tanúsítvány egy jogszabály alapján meghatározott számítási módszerrel készült okirat, mely egy adott épületnek vagy önálló rendeltetési egységnek az energetikai teljesítőképességét tartalmazza. Az energetikai tanúsítvány tájékoztatást ad az épület/lakás energetikai tulajdonságairól

Az energetikai tanúsítvány egy eszköz, amely a lakás energetikai tulajdonságairól tájékoztat, valamint javaslatot tesz az energia megtakarítás lehetőségeire.

Az Európai Unióban kulcsfontosságúként kezelik a lakások, közintézmények energiahatékonyságát és ezért kötelezővé tette minden tagország számára az energetikai tanúsítvány bevezetését, olyannyira, hogy 2002-ben direktívában írta elő, hogy magasabb energiahatékonysági követelményeket kell teljesíteni a lakásoknak és a közintézményeknek az energiafogyasztás és a környezetszennyezés csökkentése érdekében.
A szabályozás célul tűzte ki, hogy minden tagországban viszonylag rövid időn belül csökkenjen az épületek energiafogyasztása. Célul tűzte ki, hogy 2020-ra az új épületek közel nulla energiaigényűek legyenek (2010/31/EU irányelv 9. cikk).
A tanúsítvány érvényességi ideje 10 év. Így azon épületekre, épületrészekre (lakásokra), amelyek 10 évnél nem régebbi energetikai minőségtanúsítvánnyal rendelkeznek, nem szükséges újabb adás-vétel, vagy bérbeadás esetén új tanúsítvány készítése, amennyiben a tanúsítvány kiállítása óta a jogszabályban meghatározott követelményérték (osztályba sorolás alapja) nem változott.
A szakmai kamarák állásfoglalása szerint minden esetben kötelező az energetikai tanúsítónak helyszíni szemlét tartania. Ettől csupán új épület esetén lehet eltekinteni, ha a felelős műszaki vezető nyilatkozott arról, hogy minden a terveknek és az építési engedélyezési tervdokumentációban szereplő energetikai számításnak megfelelően készült el.
A tanúsítványt 10 évig meg kell őrizni. Az elkészült tanúsítványt a tanúsító szervezetnek kötelező feltölteni a dokumentációs központba a https://teir.vati.hu/terv_felt/prg.main oldalon keresztül.

Ki készíthet Energetikai Tanúsítványt?

A szakmagyakorlásról szóló 244/2006. (XII. 5.) Kormányrendelet előírja, hogy energetikai tanúsító tevékenységet, megfelelő felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező végezheti, ha teljesítette az energetikai ismereteket tartalmazó jogosultsági vizsgakövetelményeket. A rendelet azt is tartalmazza, hogy e szabály alól felmentés nem adható, vagyis az energetikai tanúsítás végzésének alapvető feltétele a jogosultsági vizsga letétele.
z Energiatanúsítvány egy olyan minősítési dokumentum, amelyből az ingatlan energiafogyasztását tudhatjuk meg. Az energiafogyasztás mértéke fogja meghatározni, hogy milyen besorolású lesz az ingatlan energiatanúsítványa.

Mivel az ingatlanpiacon a lakásvásárlás teszi ki az adásvételek mintegy 70%-át, lakás zöldkártya néven is szokták emlegetni, noha az energetikai tanúsítvány minden típusú ingatlanra kiállítható.

Mire jó a Lakás zöldkártya?

Az ingatlanvásárló az Energetikai tanúsítvány / Lakás zöldkártya alapján információt kaphat az ingatlan energia felhasználásáról és ennek alapján a várható fenntartási költségeiről is. Az ingatlan tulajdonosoknak tehát érdeke, hogy minél jobb besorolású legyen az épület energiatanúsítványa, mert ezzel növelheti annak piaci értékét.

Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI.30) Kormány rendelet alapján összefoglalva az energiatanúsítványról:
„Az épület energetikai jellemzőit e rendelet előírásai szerint - amennyiben nem rendelkezik hatályos energetikai tanúsítvánnyal - tanúsítani kell a rendelet hatálya alá tartozó

a) új épület építése;

b) 4 meglévő épület vagy önálló rendeltetési egység
ba) ellenérték fejében történő tulajdon-átruházása, vagy
bb) 5 bérbeadása;

c) 6 250 m2, vagy ennél nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú épület
esetén.” (76/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet)

Energiatanúsítvány 2012. január 1-jétől kötelező:

• minden új építésű ingatlanra
• minden ingatlan eladásnál
• bérbeadásnál (2012. június 1-jétől 2015. december 31-ig csak akkor kötelező új bérleti szerződések esetében az
energetikai tanúsítvány, ha a bérleti szerződés egy teljes épületre szól.)
• 250 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú épület esetén.

Energetikai tanúsítvány nem kell:
  • az 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épületre (önálló, más épülethez nem csatlakozó).
  • az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt lakhatás és pihenés céljára használt épületre.
  • hitéleti rendeltetésű épületre.
  • ahol a belső technológiából származó hőnyereség nagyobb, mint 20 W/m2
  • huzamosabb emberi tartózkodás célját szolgáló sátorszerkezetekre.

Az energiatanúsítvány ára: